Visie

In een fluïde maatschappij zijn veel zinzoekers en grensgangers geen lid meer van een “solide” organisatie zoals een vereniging, een kerk of een maatschappelijke organisatie. 

Toch er er behoefte aan verbinding en verdieping. Deze verbinding en verdieping wordt gemist in een fluïde maatschappij. Veel creatieve projecten komen niet verder dan de start-up fase. Ze verbinden zich nauwelijks aan andere projecten en bieden nauwelijks verdieping. 

Het concept OUT, UP, IN (afgekort OUI) is een holistische manier van kijken tegen het leven. Het leven wordt “als een taart in drie stukken gesneden” waarbij UP draait om het grotere verhaal dat je inspireert, OUT draait om je relaties tot medemens, natuur en wereld en IN draait om je eigen verhaal, je geluk, identiteit en betekenis. Dit “mentale concept” kan gebruikt worden door verschillende organisaties. Maar er is nog geen medium om dit mentale concept vorm te geven.

  OUT > Je leeft in relaties tot anderen en de wereld om je heen.

  UP > Je bent onderdeel van een een groter verhaal.

  IN > Je ontdekt je eigen identiteit en betekenis. 

Offline – Online

Hoe kunnen we OUI als “mentaal concept” een praktische vertaling geven? Hoe deze bedding zo vorm te geven dat verschillende projecten, verschillende instituten, verschillende opdrachten of oefeningen aan elkaar verbonden kunnen worden? Welke medium kunnen we gebruiken? Hoe kunnen we vastmaken wat los zit?

QR naar digitaal CV

Een mogelijkheid om op een hybride manier gebruik te maken van zowel analoog als digitaal is de QR code. De QR code verwijst naar een website waar de oefening van een organisatie of project “punten” geeft aan de deelnemer. De deelnemer krijgt deze oefening als het ware op haar digitale CV te staan. 

Van instituut naar netwerk.

Het ontwerp van deze QR website kan ertoe bijdragen dat lokale organisatie of instituten in een netwerk kunnen samenwerken. Instituten zoals kerken, scholen, klooster of vrijwilligersorganisaties kunnen hun activiteiten “labelen” en als kloon in deze website zetten. De deelnemer, die minder heeft met een instituut of lidmaatschap van een vereniging, kan zo via QR codes een rode draad aanleggen: Van festival naar viering, van vrijwilligerswerk, naar debat, van kunstwerk naar spel. 

Van meso niveau naar micro en macro

Veel activiteiten van een vereniging (kerk, school, maatschappelijke instelling) vinden plaats op meso niveau. De 20-40-er is vaak juist individualistischer (micro) of breder en plaatselijk/regionaal actief (macro). De QR website kan deze doelgroep helpen om de individuele zaken te verbinden aan een groter geheel en/of de boven-lokale initiatieven te verbinden aan lokale communities.

Timeline met OUT UP IN oefeningen

Dit digitale CV kan er uit zien als een “weg” waarbij een timeline gevuld wordt met een groeiend aantal OUT UP IN oefeningen. Door opnieuw een QR code te scannen bij een volbrachte oefening komt er een nieuwe OUT, UP of IN oefening op de timeline-weg te staan.

QR op analoog medium

De QR code van de oefening kan worden geprint op papier, op worden genomen in boeken of magazines, maar ook digitaal worden verspreid via websites of apps. De digitale scan verzamelt de analoge oefening door inscannen van de QR code.

Een organisatie maakt zelf oefeningen. Deze oefeningen krijgen via een QR code een verwijzing naar een digitale “kloon” op het OUI platform. Dit platform houdt de progressie van de deelnemer bij. 

Van QR naar relaties

OUI QR website kan de deelname aan OUT, UP en IN oefeningen bijhouden en sociale relaties laten ontstaan door deelnemers en organisaties en deelnemers onderling.

Open systeem, iedereen is eigenaar.

Iedereen kan oefeningen aanmaken en delen via QR. OUI als een open systeem. Daardoor zullen organisatie met meer impact makkelijker gevonden worden, maar ook kleine oefeningen kunnen viral gaan.

Techniek

Het volgende is wat technischer van aard. De techniek is geen data-gedreven oplossing voor problemen maar een technologisch ondersteuning voor echte oplossingen. 

Social netwerk functie

Deelnemers en organisaties maken een profiel aan en ontvangen op dit platform een unieke QR code. Door deze te scannen ontstaan er op het platform verbinding die weerspiegelen wat er in het echte leven gebeurd en voeg je de gegevens van deze persoon of organisatie toe aan je sociale netwerk.

Oefeningen aanmaken

Op het platform kunnen deelnemers en organisaties oefeningen aanmaken en een unieke QR ontvangen voor elke oefening. Een organisatie heeft zelf bijvoorbeeld een oefening aangemaakt: deze kan aangeboden worden op een website, in een boek, op een los papier. Op dit platform komt er een kloon van deze oefening in een database. De QR code verwijst naar deze bijbehorende webpagina. Wanneer een deelnemer de oefening doet en de bijbehorende QR van een oefening te scant voeg hij de gegevens van de oefening toe aan zijn tijdlijn. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn.

Meer informatie?

    Meer informatie? Kijk ook eens op DSTNY.