Pelgrimage is een oer-christelijke spirituele oefening. Het is een soort reis waarbij de persoonlijke transformatie van de pelgrim centraal staat. Bekend is het gezegde: het gaat om de de reis en niet om de bestemming. Veel pelgrims lopen dan ook een stuk van een tocht en zijn eigenlijk niet bezig met de eindbestemming.

In deze opdracht ga je zelf een mini-pelgrimage ontwerpen in je eigen omgeving. Het doel van dit ontwerp is dat je zelf creatief aan de slag gaat met verschillende onderdelen van een spirituele reis. De fysieke route weerspiegelt een spirituele route. De weg naar buiten valt samen met de weg naar binnen.

Voorbereiding:

 1. Ga kijken in je omgeving en zoek naar plekken die een symbool kunnen zijn. Voorbeelden:
  1. Een boom waarbij de wortels, de stam of takken, de vruchten een betekenis hebben. (geworteld zijn, vrucht dragen, verbinding tussen hemel en aarde etc)
  2. Een vervallen huis of rommelige plaats: wat is er toe aan renovatie (onrecht, gebrokenheid)
  3. Een kruispunt (keuzes maken in het leven)
  4. Een waterpartij (geloof als lopen over water, iets in het water werpen waar je afstand van wil doen)
  5. Een drukke plaats (wat is een storende afleiding in je leven, wat is je bron van onrust of chaos?)
  6. Een kunstwerk (een vraag passend bij het kunstwerk in kwestie)
  7. Een vergezicht (vraag over visie of eeuwigheid)
  8. Een hek (vraag over een blokkade of hindernis in je leven)
  9. Etc.
 2. Beschrijf of je op die plaats een spirituele vraag kunt stellen of een symbolische handeling kunt doen, zoals een steentje ergens op leggen ter herinnering aan iets of iemand, het breken van een tak om ergens mee te breken, een paar minuten stilte in acht nemen, een kaars aansteken, een wens uitspreken etc.
 3. Deel de plekken met iemand in de groep die ze allemaal kan verzamelen. Deze persoon tekent de route met de stadia en vragen/handeling op een A4 of in een boekje.

Tijdens de avond:

Ga de mini-pelgrimage samen met je groep of anderen te lopen. Sta stil bij alle of enkele onderdelen van de tocht.

Boekentip: Heilige Onrust – Frits de Lange – over pelgrimage.

Hier enkele recensies.

Reisgenootjes

Bij punt 3: In het boekje opnemen dat kinderen gaan tekenen/schilderij maken, materialen meenemen die ze tegenkomen. In gesprek gaan waar ze aan denken bij dat symbool. Eventuele vragen benoemen.