Jongeren en jongvolwassenen staan onbevangen in de wereld als het gaat om zingeving. Ze willen graag emotioneel geraakt worden, zelf participeren en creëren en ze willen graag impact maken. En dat doen ze volop, met passie en veel creativiteit. Toch zijn deze generaties niet of nauwelijks in de kerk te vinden.

Kerken zijn georganiseerd volgens oude principes, met veel denkwerk, veel officiële/institutionele spelregels en soms met een dogmatische opvatting over geloof. Jonge generatie leven echter in een fluïde werkelijkheid, zijn emotioneel betrokken en willen niet meedraaien in instituten of geloven in dogmatische stelsels.

Kerken kunnen heel veel betekenen voor jonge generaties, maar dan moeten ze volledig “omdenken”. Niet langer denken in termen als: “Hoe kunnen wij als kerk aansluiten op…” of “hoe komen jongeren terug in de kerkbanken…” Daarentegen kunnen kerken hun waarden en praktijken inbrengen in het speelveld van jonge generaties.

N.T. Wright en Samuel Wells laten zien dat jonge generaties enorm geboeid zijn door thema’s als gerechtigheid en duurzaamheid, liefde en relaties, zingeving en spiritualiteit, schoonheid en verwondering. Maar ook waarden als overvloed, opnieuw beginnen en vergeving, onderdeel uitmaken van iets wat groter is dan jezelf of meespelen in een groter spel zijn termen die nodig zijn in de leefwereld van jonge mensen. Soms geven ze een antwoord op de behoefte van jonge generaties, soms schuren ze en vormen ze een gezond tegenwicht aan zaken die spelen in de leefwereld van jonge generaties, zoals de overdreven aandacht voor authenticiteit en autonomie, geluk en gezondheid.

DSTNY heeft veel ervaring met “Jonge Generaties voorop”:

  • We hebben de beste producten gemaakt voor deze generatie: spellen, nieuwe vormen van kerkzijn, apps, etc. Zie ter vergelijking de challenges als de PaasChallenge gemaakt door Jong Protestant en gespeeld door meer dan 1200 kerken en scholen. Denk ook aan apps als YourStory, platforms met challenges als DSTNY en OPEN of bordspellen als Moraalridders, StoryLand of LutherLand.
  • We kennen de geheimen van de keuken. We weten wie de jonge generaties zijn, wat hen drijft en wat ze nodig hebben. We geven het eigenaarschap in handen van de jonge generaties zelf. Het draait om 100% om participatie.
  • We beschikken over de theologische kennis en praktijken om jonge generaties en kerkelijke waarden bij elkaar te brengen. We weten hoe we deze kennis en praktijken moeten omzetten in producten en diensten.
  • En we kennen de kerken. We weten hoe kerken met deze vraagstukken om kunnen gaan. We kunnen kerken begeleiden in processen rondom visie, strategie, theologische inhouden en nieuwe vormen.

Wil je weten wat DSTNY kan betekenen voor uw kerk, groep, school of classis? Neem hier contact met ons op.