In een onzekere wereld is het niet makkelijk een strategie te ontwikkelen voor de midden-lange termijn. Een crisis kan de omgeving totaal veranderen en je plannen kunnen de prullenbak in. Het is niet mogelijk de toekomst te voorspellen of alle mogelijk opties te verkennen. Daar is de werkelijkheid te complex voor. Toch is het mogelijk om je voorstellingsvermogen te gebruiken om te bedenken hoe verschillende toekomsten eruit zouden kunnen zien. Voor elke denkbeeldige toekomst kun je dan de vraag stellen: Wat als…

Scenario Thinking wordt gebruikt in het leger om te anticiperen op verschillende bewegingen van de vijand. Het eigen leger kan door deze anticipatie oefenen op verschillende scenario’s. Wanneer iets wat lijkt op een van deze scenario’s zich voordoet, dan is het leger deels voorbereid en getraind. Ook bedrijven gebruiken scenario thinking om zich voor te bereiden op de toekomst. Shell is het meest beroemde voorbeeld. Ze hebben in hun ST gewerkt met een oliecrisis scenario. Toen dat werkelijkheid werd was Shell het enige bedrijf dat daarop geanticipeerd had en kwam ze de top 3 van petrochemische bedrijven binnen. Renault heeft zich met ST voorbereid op de komst van elektrische auto’s en de Rabobank had een scenario “Pandemie” klaar liggen toen de corona-crisis losbarstte.

Ook organisatie in de sociale sector kunnen zich voorbereiden op de toekomst door middel van Scenario Tinking. In 2011 hebben we in het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland een groot scenario onderzoek uitgevoerd. We hebben daarin ook ingebeeld dat er in 2022 een wereldwijde pandemie zou komen met enorme consequenties voor de kerk.

Waarom zou je aan Scenario Thinking doen?

Ook voor organisaties in de sociale sectors zoals maatschappelijke organisaties, kerken of scholen is de toekomst uiterst onzeker. Technologie ontwikkelt zich met exponentiele snelheid, rampen als een conflict, pandemie of economische crisis kunnen de werkelijke van de ene op de andere dag veranderen. De manier van werken kan hierdoor enorm veranderen. Kun je je organisatie hierop voorbereiden? Het antwoord is: Ja!

Hoe werkt Scenario Thinking?

Scenario Thinking werkt door een strikt onderscheid te maken tussen externe onzekerheden, trends en interne drijfveren. De externe onzekerheden resulteren in meerdere denkbeeldige toekomsten. Door deze te verkennen kan de organisatie anticiperen op verschillende scenario’s, de stategie hier op aanpassen en oefenen voor verschillende toekomsten.

Wat kunnen wij voor uw organisatie betekenen?

Samen met uw organisatie kunnen we verkennen welke toekomstige onzekerheden van belang zijn voor uw organisatie. We stellen de goede vragen, bouwen scenario’s, beschrijven verschillende strategische opties en formuleren oefeningen.

Neem contact met ons op voor uw eigen scenario traject. (Interessant voor scholen, kerken, maatschappelijke organisaties en classis.)

Download hier de gratis PDF met Scenario Vragen.

Lees hier een samenvatting door Gert-Jan Roest over Scenario Planning in Organizations.