Storyland was een spel voor zingeving op scholen. Het was ontwikkeld als een complete lesmethode voor het vak levensbeschouwelijke vorming. De verschillende competenties op vakinhoudelijke kennis, vaardigheden op houdingen op het gebied van ethiek, spiritualiteit, filosofie, geluk en betekenis of psychologie werden vertaald naar spelelementen in een fantasy-wereld genaamd “Storyland”. In dat land gingen de leerlingen de strijd aan met de Boze Overheerser met zijn leger, tovenaars en draken. De leerlingen werden echter elke week een beetjes sterker door hun vestingen, zwaarden, magische spreuken en dieren.

Lutherland is gebouwd voor de viering van 500 jaar reformatie in de EKD. Het volgt de weg van Luther en kent verschillende “battles” tussen Luther, zijn vrienden en vijanden.