Over ons

HetNetwerk.net maakt producten, platforms en spellen voor jongeren en jong-volwassenen rondom thema’s als:

– Betekenisvol leven: hoe ontdek ik wat zinvol is?

– Engagement: hoe kan ik bijdragen aan een betere wereld en mijn omgeving een beetje beter maken?

– Geluk: hoe vind ik geluk en gezondheid?

– Inspiratie: welke personen en verhalen geven verwondering en inspiratie?

– Verbinding: hoe kan ik mij verhouden tot anderen en gemeenschappen?

– Identiteit: wie ben ik zelf en wat is mijn verhaal?

– Karaktervorming: hoe kan ik gevormd worden in mijn karakter?

De producten bestaan uit analoge platforms en spellen. De werkwijze is “gamification”: het gebruik van spelelementen zoals challenges in het echte leven. HetNetwerk.net kiest niet voor complexe digitale producten maar voor het scheppen van ervaringen in het echte leven, het starten van bewegingen en verbinding tussen echte mensen. Analoog is leidend, digitaal volgt.

HetNetwerk.net put uit oude christelijke bronnen zoals de monastieke traditie: getijden, ritme, open-spaces, leefregels, kloosters, Taizé etc. De verbinding komt tot stand via cutting-edge theologie zoals die van N.T. Wright, Rob Bell en tempeltheologie welke door Johan ter Beek naar Nederland zijn gehaald. De uitwerking van deze bronnen en theologie gaat via innovatieve concepten vergelijkbaar met “The Wander Society” en gamification.

De verschillende producten zijn opgebouwd voor verschillende doelgroepen:

DSTNY is puur voor seculiere jongeren. Het is bedoeld om hen vrij te laten exploreren zonder rechtstreekse verwijzing naar christelijk-spirituele bronnen.

OPEN is voor (seculiere) jongeren die willen oriënteren op de bronnen van de christelijke spiritualiteit en lifestyle.

Reisgenoten is voor jongeren die zich willen committeren aan de christelijke spiritualiteit middels een set van leefregels.


Johan ter Beek is pionier in nieuwe theologie, innovator in scholen en kerken en maakt gebruik van de nieuwste media en concepten. Tussen 2000 en 2010 heeft hij Nederland bekend gemaakt met theologen als N.T. Wright en Rob Bell. Daarnaast verkent hij Tempel Theologie, nieuwe vormen van kerk-zijn en is diep betrokken op de monastieke traditie en nieuwe uitingen hiervan in hedendaagse platforms en leefregels.

Als hobby is hij EDM music producer en heeft een album op SoundCloud uitgebracht met Taize liederen in EDM remix. (zie footer van website.)