OPEN

Wat is OPEN?

Open is een uitdagend project voor jongeren die zich op een verrassende en uitdagende manier willen oriënteren op de bronnen van de christelijke spiritualiteit. Elke maand ontvang je een setje uitdagingen in een bepaald thema.

Voor wie is OPEN?

OPEN is bedoeld voor jongeren (vanaf 16 jaar) en jong-volwassen die zich willen oriënteren op de bronnen van de christelijke spiritualiteit. Jongeren die willen exploreren binnen dezelfde thema’s, maar niet specifieke binnen de christelijke spiritualiteit is er het project DSTNY.  Voor jongeren die meer op zoek zijn een commitment binnen de christelijke spiritualiteit bieden we Reisgenoten aan.

Waarom “Project OPEN”?

Er zijn een aantal verschillende typen scholen te benoemen. Op sommige scholen, bijvoorbeeld gereformeerde, reformatorisch, evangelische en enkele PC scholen is er nog steeds een natuurlijk band tussen kerk en school, tussen geloof en onderwijs. De identiteit en het gebruik van bepaalde woorden, symbolen, gewoonten zijn vanzelfsprekend vanwege de achterban van deze scholen.

Een toenemend aantal scholen, ook welke in een PC of RK traditie staan, hebben een groeiende verlegenheid met de traditie. Ze vinden het lastig om een gemeenschappelijk gedragen identiteit te benoemen. Door secularisatie en een open beleid met betrekking tot het aannemen van nieuwe leerlingen en collega’s is er een enorme diversiteit bij zowel leerlingen als personeel. Er is geen natuurlijke band meer met kerken.

“Ik ben niet gelovig”

In het slechtste geval werkt de christelijke traditie zelfs contraproductief. Woorden als “geloof”, maar ook bepaalde dogma’s, gebeden, bijbelverhalen en kerk zorgen ervoor dat er allergieën en handelingsverlegenheid ontstaat bij docenten en afsluiting bij leerlingen. “Ik ben niet gelovig” is dan ook een rode draad in de uitspraken van leerlingen.

Toch ontstaat er een nieuwe behoefte aan rituelen, symbolen en taal op scholen om de identiteit vorm te geven. Teruggrijpen op oude woorden als “geloof” werkt meestal niet omdat docenten en leerlingen het idee hebben dat ze “het hele pakket” van religie of kerk moeten aanvaarden. Er is dus behoefte aan nieuwe taal en bijbehorende rituelen en symbolen om te werken aan de identiteit van de school en vorming van leerlingen.

Het woord “OPEN” verwijst naar die nieuwe praktijk. Mensen staan open voor spirituele ervaringen ook al noemen ze zich niet actief religieus. Ze bidden ook al gaan ze niet naar de kerk. Ze zijn ethisch bewust en/of activistisch ook al verbinden ze dit niet met het Koninkrijk van God. Ze zoeken naar verbindingen en gemeenschap, vriendschap en community, maar niet in de kerk.

Het zou erg jammer zijn als de waarde van het christelijke geloof niet langer ontsloten wordt voor scholen, docenten en leerlingen. De “openheid” richt zich nu vooral op mindfulness, yoga, breinwetenschap en bewustzijnsverandering. Relaties zijn meer en meer online en virtueel. Activisme is seculier geworden. Toch zou het best mogelijk zijn om met nieuwe woorden en een stuk creativiteit de oude christelijke bronnen te ontsluiten.

School – Klooster – Kerk

Klooster zijn geliefde plekken voor een retraite. Reizen naar Taizé maken veel indruk op jonge mensen. Een Night of Light in de Domkerk van Utrecht wordt goed bezocht door jongeren die even een kaarsje branden. Toch gaan deze jongeren niet naar de kerk. Daar hebben ze het gevoel zich te moeten conformeren aan een bepaald “geloof”. Dit zorgt dus voor afsluiting en niet voor openheid.

Kloosters, retraiteplaatsen en inspirerende sprekers voorzien in een spirituele openheid die bij elke jongere latent aanwezig is. Kunnen we de christelijke bronnen en spiritualiteit ontsluiten voor een nieuwe generatie seculiere jongeren in Nederland?

Doel Project OPEN

Het doel van het “Project OPEN” is het ontsluiten van christelijke bronnen en christelijke spiritualiteit voor seculiere en rand-kerkelijke jongeren met het oog op een duurzame ontwikkeling van zingeving, karakter, gemeenschap en een rechtvaardige samenleving.

Om dit doel te bereiken willen we zoeken naar

  • nieuwe verbindingen tussen jongeren en vindplaatsen van christelijke spiritualiteit
  • nieuwe taal om de ervaringen met christelijke bronnen en spiritualiteit te duiden
  • ondersteuning: een netwerk ontwikkelen van kloosters, ontwikkelen van materiaal, etc.