Home

Welkom bij HetNetwerk.

Ontdek ons diensten en producten voor jonge mensen rondom thema’s als geluk, verbinding, betekenis, engagement, karaktervorming, inspiratie en identiteit.

Laat mensen in het echte leven deel uitmaken van één van de volgende innovatieve bewegingen: DSTNY, StoryLand, OPEN of Reisgenoten. Elke beweging gaat om het aangaan van uitdagingen op bovenstaande gebieden.

Hoe moet je deze platforms voorstellen als ze zo innovatief zijn? Elke deelnemer krijgt om de zoveel tijd een enveloppe met daarin uitdagingen. Deze uitdagingen voert hij uit en/of geeft ze door. De organisatie (bijvoorbeeld een school of kerk) coacht de deelnemer middels mentoraat (via docent of groepsleiding). Sommige platforms (zoals StoryLand) zijn overduidelijk in een spelvorm gegoten. De anderen (DSTNY, OPEN en Reisgenoten) kennen wel spelelementen, maar zijn meer een soort karaktervormend platform, een trainingsinstrument.

HetNetwerk kent producten voor verschillende doelen, doelgroepen en leeftijden (zie artikel James Marcia en artikel over Jongeren & Spritualiteit). StoryLand is voor jongeren tussen de 12 en 18 in een situatie van grote diversiteit. DSTNY is voor seculiere en/of randkerkelijk jongeren vanaf 16 jaar. OPEN is voor jongeren vanaf 16 jaar die zich specifiek willen oriënteren op de christelijke spiritualiteit.  Reisgenoten is voor 18 jaar en ouder een is een monastiek netwerk voor christelijke jongeren en jongvolwassenen. (vooral 20 & 30 something).