Netwerken!

Jongeren, 20-er en 30-ers, zijn gewend deel uit te maken van fluïde netwerken: informeel, tijdelijk, spontaan. Soms gekoppeld aan een bestaande organisatie, buurt, sport, vereniging, kerk, hobby, festival of club. Soms omdat vrienden en bekenden elkaar tegenkomen. En natuurlijk omdat ze digitaal verbonden zijn.

Een initiatief met een ideaal werd vroeger gedragen door een instituut: kerk , politiek of maatschappelijke instelling. Het instituut werd ten tijde van secularisatie en ontzuiling grotendeel vervangen door marketing, management en organisatiekunde. Een maakbare samenleving.

Maar is het ook mogelijk idealisme vorm te geven in een netwerk? Kunnen we uit de chaos van de tijdelijke fluïde netwerkmaatschappij blijven en toch wat duurzaamheid bieden? En kunnen we wegblijven uit de stroperigheid en bureaucratie van organisaties en spontaniteit en speelsheid blijven vinden?

DSTNY, OPEN & Reisgenoten willen gebruik maken van een netwerk: plaatsen, mensen, mentoren, meesters, uitdagingen licht verbonden. Grotendeels “underground” en informeel.

Een code, uitdagingen en afspraken in openbare plaatsen maken zo’n netwerk tot wat is.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *