OPEN, Reisgenoten & James Marcia

In de theorie van James Marcia (Canadese psycholoog) worden vier stadia in identiteitsontwikkeling genoemd: foreclosure, identity diffusion, moratorium, & identity achievement.

Wel Exploratie (of crisis) Geen Exploratie (of crisis)
Wel Commitment Identity Achievement: Ontwikkeling van een interne identiteit tegen druk van buitenaf. Op basis van commitment en exploratie. Foreclosure: wel commitment aan (moeten) gaan zonder exploratie van alternatieven..
Geen Commitment Moratorium: Open en actief onderzoek naar alternatieven, maar nog geen keuze, investering of commitment. Zit nog in crisis. Identity Diffusion: Geen exploratie, maar ook geen druk van crisis. Ook geen keuze of investering. Kan ontaarden in negatieve identiteit.

De beste route van Diffusion naar Achievement is volgens Marcia via Moratorium. Veel religies, maar ook godsdienstonderwijs presenteren religie als een totaalpakket waarvoor eerst en bij voorhand en commitment nodig is. Leerlingen wijzen religie als totaalpakket daarom ook volledig af of omarmen het volledig (bijv. reformatorisch of evangelisch) zonder alternatieven te onderzoeken (moratorium).

Een proces van Diffusion naar Moratorium naar Achievement past beter bij de huidige cultuur vol diffuse identiteit.

DSTNY begint in een situatie van maximale Diffusion en helpt mensen te gaan exploreren. Ontdek eerst maar eens welke mogelijkheden er zijn. DSTNY helpt je op weg te gaan naar Moratorium.

OPEN is een proces van Exploratie wat aangeboden wordt aan mensen richting Identity Achievement. In OPEN hoeft men nog geen vol commitment aan te gaan maar de keuzes worden wel duidelijk.

Reisgenoten is een proces van commitment. Het is bedoeld voor mensen in een exploratie fase om hen te helpen een commitment aan te gaan. Dus van Moratorium naar Identity Achievement.

 

Identity Achievement

Reisgenoten

Foreclosure

(Alpha cursus ed.)

Moratorium

OPEN

 

Identity Diffusion

DSTNY

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *