Reisgenoten

Reisgenoten is een groep mensen die een zich willen verbinden aan een bepaalde leefstijl. In de geschiedenis waren er vaak groepen die een leefregel hadden. In die geest kan er een nieuw soort christendom ontstaan, niet verbonden door een leer of dogma, maar door lifestyle.

De volgende vijf werkwoorden vormen de intenties van Reisgenoten. Een reisgenoot begint dus geen nieuwe kerk of organisatie, maar leeft deze onderstaande waarden uit in werk, buurt, school, kerk en maatschappij.

maken – Een Reisgenoot is op weg naar een nieuwe wereld. “Another World is Possible” is onze overtuiging. En we geloven dat we deze nieuwe wereld om ons heen mogen creëren. We zijn creatieve mensen, kunstenaars, bedoeld iets nieuws te maken, iets mooier laten worden. Bij nieuw maken hoort ook recht doen en recht zetten, leven op een duurzame manier met het klimaat, aarde en dieren. Vernieuwend en progressief zijn in onze cultuur. Liefde voor jezelf en de ander. Open staan voor en scheppen van ideeën. We zijn nieuwsgierig en zoeken uitdaging. – Poïesis.

Liefhebben – Een Reisgenoot gaat voor radicale inclusiviteit. Iedereen is welkom om op weg te gaan. We willen ons aan elkaar verbinden, voor elkaar zorgen, samen eten, feesten, dansen en praten, het leven delen, onze middelen delen, vaak in een lokale community. Deze radicale inclusiviteit werkt als een virus om je te besmetten met verbinding als je het moeilijk vind om iemand te omarmen. We zijn allemaal FuckUps, schrijven in ons faalboek en vieren onze kwetsbaarheid. Diversiteit zien we als een kracht. Omarmen in een kwestie van liefhebben. Reisgenoten als onvoorwaardelijke beweging. Stilstaan is geen optie.

Zijn – Stilstaan is een optie voor Reisgenoten. Rust en stilte zijn net zo belangrijk als in beweging zijn. In die stilte beseffen we dat we onderdeel uitmaken van een groot mysterie: het leven, het universum, de energie, het goede, liefde, geest, schoonheid, god. Ons verstand en onze zintuigen, onze taal en theologie is altijd te beperkt om te bevatten hoe mooi en alles omarmend dit mysterie is. We feesten, spelen, mediteren, praten, leren, dansen, verbeelden, gaan naar een klooster, doen spirituele oefeningen en zoeken naar eenvoud en focus. Zijn.

Vertellen – Reisgenoten zijn StoryTellers. We vertellen van onze bronnen en wortels. We doen aan vernieuwende theologie. We proberen aan oude woorden nieuwe betekenis te geven in ons leven. En we geloven dat we deel uitmaken van een groter verhaal. Een verhaal waarin we ons bevinden. In dat verhaal worden we geroepen om acteur te zijn en mee te spelen. Het is een verhaal over een nieuwe wereld, een nieuwe start, een nieuwe mens, vriendschap. Het verhaal zoals we dat zien in Jezus. We ontvangen in dit verhaal alles voor ons eigen verhaal: uitdaging, creativiteit, samenleven, maar ook twijfel, pijn en lijden en de plaats die we dit proberen te geven.

Leren – Reisgenoten stellen allerlei vragen. We mogen twijfelen aan onze waarheden en twijfelen aan onze twijfel. Leven met paradoxen. We leren om kritisch te denken en te onderzoeken. We willen open staan voor anderen en hun verhaal. Humor, religie en kunst horen bij elkaar. We willen discussiëren en praten, maar dit altijd omzetten in zijn, omarmen en creëren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *